Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, poliçe özel ve genel şartları kapsamında sigortalının ödeyeceği fark ücretlerini teminat altına alan bir özel sağlık sigorta ürünüdür.

         Türkiye’de yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağında geçerli olacak şekilde farklı planlara sahiptir. Dilerseniz sadece medikal tedavi ve ameliyatları kapsayan Yatarak Tedavi Planı, dilerseniz Ayakta Tedavi Planı (Muayene-Tahlil-Röntgen-İleri Tanı Yöntemlerini kapsar) ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında fark ücreti ödemeden tedavi olabilirsiniz. Aynı zamanda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yılda bir kez ücretsiz olarak Kapsamlı Diş Tedavi Paketi ve Check Up hizmetinden faydalanabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigorta poliçelerinde kapsam dışında kalan veya limit aşımı sebebiyle ancak belirli bir kısmı karşılanabilen sağlık hizmetlerinin tamamen karşılanmasını sağlar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yatarak tedavi fark ücretlerinin %100’ü kapsam alanına alınırken, seçeceğiniz plana bağlı olarak yılda 6-10 kez olmak üzere ayakta tedavi hakkı da sunulmaktadır.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının sunduğu avantajlardan bir diğeri de; sigorta sahibinin sağlık hizmetlerini daha özenli ve daha kaliteli koşullarda almasını sağlamasıdır. Ayrıca refakat gerektiren durumlarda özel sağlık kuruluşları tarafından talep edilen konaklama ve benzeri harcamalar bu sigorta ile karşılanmış olacaktır. Ameliyat hizmeti, oda-yemek servisi, yatarak ilaç tedavisi, yoğun bakım gibi yüksek maliyetli harcamalar da bu sigortanın kapsamı içinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sunulacak diğer hizmetlerdir.