Özel Sağlık Sigortası Ne Anlama Geliyor?

Özel sağlık sigortası; anlaşma dahilinde faydalanabileceğiniz sağlık hizmetlerini garanti altına alan, beklenmedik bir hastalık ya da kaza sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar için tanı ve tedavi gerektiren sağlık hizmetinin giderlerini karşılayan bir sigorta türüdür.

         İsteğe bağlı olarak yaptırılabilecek olan özel sağlık sigortası ile belirlenen hastanelerde daha iyi şartlar altında hizmet alabilirsiniz. Söz konusu sağlık olunca, ihmal edilmeyecek bir alan olduğu için hepimiz en iyi doktorlara ve en iyi ekipmanlara sahip hastanelerde tedavi olmayı isteriz.

Özel Sağlık Sigortası Kapsamı, Avantajları ve Uygulama Esasları

Sağlık sorunlarının bir anda ortaya çıkabileceği gerçeğini göz önünde bulundurursak, yarınımızı güvence altına almanın bir yolu olan özel sağlık sigortası sadece sağlığımızı değil oluşabilecek ek maddi yükü de hafifletmektedir.

Şöyle ki, sigorta ile anlaşmalı kurumlarda bir MR çektirmek istediğinizde haftalar sonrası için randevu alabiliyorsunuz. Böyle durumlarda risk almamak adına, sıra sorunu olmayan özel hastanelere başvurmayı tercih ediyoruz ve burada yaptırdığımız işlemler için ek bir ücret ödemek zorunda kalıyoruz. Halbuki özel sağlık sigortası için ödenen ücret göz önüne alındığında, yıl içinde alma gereksinimi duyabileceğimiz sağlık hizmeti sonucunda ortaya çıkabilecek ekstra maliyetlere göre daha düşük bir bütçe ile bundan faydalanabilmeyi sağlıyor.

Yatarak Tedavi Neleri Kapsıyor?

• Herhangi bir cerrahi müdahele(ameliyat) gerektiği ya da gerekmediği yatılı tedaviler
• Limit dahilinde uzuv ve rekonstüktif protezler
• Ameliyat esnasında kullanılacak tıbbi malzemeler (platin, kalp pili, v.b.)
• Trafik kazası sonrası ortaya çıkan diş tedavi giderleri
• Yoğun bakım giderleri
• Yurt dışı tedavi teminatı
• Kemoterapi ve Radyoterapi işlemleri sonrasında muayane ve tetkik giderleri
• Ambulans hizmeti
• Evde bakım ile ilgili verilen tedavi planı
• Ameliyat sonrasında fizik tedavi uygulamaları
• Rehabilitasyon
• Hamilelik ve doğum teminatı

Yatarak Tedavi Neleri Kapsıyor?

Ayakta tedavi; herhangi bir hastalık durumunda tedavi olmak için başvurduğunuz sağlık kuruluşunda 24 saat ve üzerinde bir yatışı gerektirmeyen müdaheleleri içermektedir. Ayakta tedavi kapsamına giren hizmetler ise şu şekildedir:

• Doktor'un şikayetiniz doğrultusunda yapacağı muayene, tanı ve tedavisi
• Hastalığınız ile ilgili teşhis sonrasında önerilen tedavide kullanılacak ilaç(lar)
• Teşhis için doktor tarafından istenen tahlil ve röntgen
• Mr, tomogrofi ve sintigrafi gibi modern teşhis cihazlarının kullanımı
• Fizik tedavi süreci ile ortaya çıkabilecek masrafları içerir.